DELTAKERSTATISTIKK
       
2017      
Måned Løp Deltakere Snitt
Mars 2 102 51,0
April 4 231 57,8
Mai 4 284 71,0
Juni 5 291 58,2
Juli 4 234 58,5
August 5 279 55,8
September 4 205 51,3
Oktober 159  39,8
November 4 123 30,8
Desember 3 87  28,5
Totalt 39 1995 51,2
 
2016      
Måned Løp Deltakere Snitt
Mars 2 62 31,0
April 4 212 53,0
Mai 4 145 36,3
Juni 5 225 45,0
Juli 4 216 54,0
August 4 256 64,0
September 5 277 55,4
Oktober 4 127 31,8
November 4 88 22,0
Desember 4 110 27,5
Totalt 40 1718 43,0
 
2015      
Måned Løp Deltakere Snitt
       
April 5 284 56,8
Mai 4 215 53,7
Juni 4 220 55,0
Juli 5 293 58,6
August 4 206 51,5
September 4 152 38,0
Oktober 5 193 38,6
November 4 90 22,5
Desember 3 67 20,5
Totalt 38 1720 45,3
 
2014      
Måned Løp Deltakere Snitt
       
April 4 198 49,5
Mai 5 242 48,4
Juni 4 168 42,0
Juli 5 205 41,0
August 4 185 46,3
September 4 178 44,5
Oktober 4 157 39,2
November 5 115 23,0
Desember 3 70 23,3
Totalt 38 1518 39,9
 
2013      
Måned Løp Deltakere Snitt
       
April 1 35 35,0
Mai 5 202 40,4
Juni 4 201 50,3
Juli 4 187 46,8
August 5 367 73,4
September 4 204 51,0
Oktober 4 155 38,8
November 5 129 25,8
Desember 2 43 21,5
Totalt 34 1523 44,8
       
2012      
Måned Løp Deltakere Snitt
Mars 1 23 23,0
April 4 129 32,3
Mai 5 128 25,6
Juni 4 121 30,3
Juli 4 93 23,3
August 5 145 29,0
September 4 89 22,3
Oktober 4 61 15,3
November 4 36 9,0
Desember 2 27 13,5
Totalt 37 852 23,0
       
2011      
Måned Løp Deltakere Snitt
April 3 78 26,0
Mai 4 130 32,5
Juni 5 125 25,0
Juli 4 95 23,8
August 4 128 32,0
September 5 112 22,4
Oktober 4 65 16,3
November 4 40 10,0
Desember 2 31 15,5
Totalt 35 804 23,0
       
2010      
Måned Løp Deltakere Snitt
April 3 51 17,0
Mai 4 73 18,3
Juni 4 78 19,5
Juli 5 84 16,8
August 4 102 25,5
September 4 69 17,3
Oktober 4 26 6,5
November 4 45 11,3
Desember 2 21 10,5
Totalt 34 549 16,1
       
2009      
Måned Løp Deltakere Snitt
August 4 50 12,5
September 4 54 13,5
Oktober 3 45 15,0
Desember 1 14 14,0
Totalt 12 163 13,6