2012     2011  
         
 29.03.2012     14.04.2011  
Ole Jonny Holter 20.21 min 1 Magne Svandal 23.54 min
Bjørge Nesengen 20.44  « 2 Helge Rosnes 24.36  "
Thomas Andresen 20.58  « 2 Raymond Westberg 24.36  "
Lars Henning Stang 21.45  « 4 Ingvild Ramtvedt  (D) 25.54  "
Knut Viggo Andersen 22.09  « 5 Anne E.Ramtvedt  (D) 26.00  "
Tom Sognlien 22.14  « 6 Benedikte Pedersen  (D) 26.17  "
Raymond Westberg 22.51  « 7 Øystein Knold 26.32  "
Magne Svandal 24.07  « 8 Endre Jønland 27.02  "
Steffen Myrvin 24.21  « 9 Roger Kalsøy 27.58  "
Joakim Olavesen 24.42  « 10 Tom Wahlgren 28.03  "
Stein Johansen 24.45  « 11 Bjørn Thornquist 28.33  "
Svein Bergerud 24.47  « 12 Svein Bergerud 29.00  "
Tom Pedersen 25.23  « 13 Rolf Arthur Kabo 32.04  "
Stian Henriksen 25.47  « 14 Kai Henriksen 32.14  "
Lars Rishøi 25.51  « 15 Nina Pedersen  (D) 45.00  "
Anita Øvereng  (D) 27.14  « 16 Siri Pedersen  (D) 45.05  "
Bjørn Thornquist 27.47  «   Jostein Ryan Deltatt
Rolf Arthur Kabo 29.25  «      
Kai Henriksen 31.45  «   21.04.2011  
Vibeke Pedersen  (D) 34.02  « 1 Eirik Berget 19.55 min
Charlotte Lislerud  (D) 34.02  « 2 Ole Jonny Holter 20.09  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 3 Rune Grandal 20.19  "
Rune Grandahl Deltatt 4 Kristine B.Svensen  (D) 21.25  "
    5 Kai Berg 21.30  "
   05.04.2012   6 Lars Henning Stang 21.39  "
Eirik Berget 21.13 min 7 Amund Korsæth 22.30  "
Vidar Syverstad 21.31  « 8 Sturla Korsæth 22.31  "
Knut Viggo Andersen 22.46  « 9 Magne Svandal 22.36  "
Svein Bergerud 23.13  « 10 Vidar Syverstad 22.42  "
Ketil Gjølstad 23.29  « 11 Tom Sognlien 23.57  "
Roger Kalsøy 23.41  « 12 Steffen Myrvin 24.50  "
Jostein Ryan 23.44  « 13 Joakim Olavesen 24.51  "
Steffen Myrvin 23.50  « 14 Bjørn Åstorp 25.11  "
Øystein Knold 24.44  « 15 Stian Henriksen 25.27  "
Tom Pedersen 24.49  « 16 Jostein Ryan 25.49  "
Emilie Berg  (D) 24.52  « 17 Dag Arthur Aasbø 26.39  "
Kai Berg 24.52  « 18 Roger Kalsøy 26.40  "
Joakim Olavesen 24.57  « 18 Svein Bergerud 26.40  "
Magne Svandal 25.15  « 20 Emil Løwengreen 27.13  "
Mathias Olsen 26.35  « 21 Bjørn Thornquist 27.27  "
Stian Henriksen 26.45  « 22 Øivind Lunde 27.43  "
Frida Kullerud  (D) 27.32  « 23 Kai Henriksen 28.26  "
Jarle Jørgensen 27.38  « 24 Martine Løwengreen  (D) 30.31  "
Linda Haukeli  (D) 27.47  « 25 Rolf Arthur Kabo 30.52  "
Hans Øyvind Haukeli 27.47  « 26 Helen Åsberg  (D) 31.37  "
Tom Wahlgren 28.23  « 26 Dag Syversen 31.37  "
Eirin Øby  (D) 32.28  « 28 Erik Amundsen 35.23  "
Emil Kullerud 34.37  «      
Vibeke Pedersen  (D) 34.57  «   28.04.2011  
Tove S.Wahlgren  (D) 35.35  « 1 Bjørnar Syverstad 20.12 min
Ingerid Elise Kullerud  (D) 36.41  « 2 Helge Rosnes 20.45  "
Roy Bangor Deltatt 3 Lars Henning Stang 21.21  "
Rune Grandahl Deltatt 4 Ivar Kummervold 21.27  "
    5 Rolf Henrik Bekkstrand 21.36  "
12.04.2012   6 Kai Berg 21.53  "
Eiolf Røed 19.19 min 7 Vidar Syverstad 21.55  "
Bjørge Nesengen 20.39  « 8 Knut Viggo Andersen 22.25  "
Amund Korsæth 21.02  « 9 Tom Sognlien 22.32  "
Helge Rosnes 21.10  « 10 Freddy Amundsen 22.46  "
Vidar Syverstad 21.16  « 11 Stein Johansen 22.57  "
Kai Berg 21.34  « 12 Ingvild Ramtvedt  (D) 23.55  "
Steinar Basberg 21.43  « 13 Anne E.Ramtvedt  (D) 24.08  "
Lars Henning Stang 21.48  « 14 Joakim Olavesen 24.31  "
Sturla Korsæth 22.34  « 15 Ronny Urholmen 24.32  "
Raymond Westberg 22.50  « 16 Jostein Ryan 25.25  "
Torgeir Lyngstad 22.52  « 17 Benedikte Pedersen  (D) 25.34  "
Rolf Erik Halvorsen 23.18  « 17 Roger Kalsøy 25.34  "
Terje Rød 23.58  « 19 Ole - Henrik Andersen 25.42  "
Svein Bergerud 24.00  « 20 Dag Stokkan 25.46  "
Tom Pedersen 24.33  « 21 Bjørn Åstorp 25.52  "
Morten Halvorsen 24.45  « 22 Lars Erik Johannessen 26.09  "
Magne Svandal 25.07  « 23 Håkon Fredrik Johansen 26.16  "
Roy Bangor 25.30  « 24 Øivind Lunde 26.23  "
Morten Urholmen 25.38  « 25 Bjørn Thornquist 27.14  "
Bjørn Åstorp 25.52  « 26 Lars F.Johansen 27.49  "
Ole-Henrik Andersen 26.07  « 27 Svein Bergerud 28.23  "
Stian Henriksen 26.08  « 28 Ingvild Aune Steen  (D) 30.27  "
Alexander Urholmen 26.27  « 29 Kai Henriksen 31.27  "
Mathias Olsen 26.48  « 30 Erik Amundsen 34.16  "
Benedikte Pedersen  (D) 27.22  « 31 Nina Pedersen  (D) 41.50  "
Tom Wahlgren 27.24  « 32 Siri Pedersen  (D) 43.03  "
Anita Øvereng  (D) 28.30  «   Rune Grandahl Deltatt
Jarle Jørgensen 28.30  «      
Freddy Karlsen 29.25  «   05.05.2011  
Kai Henriksen 33.58  « 1 Eirik Berget 19.32 min
Nina Pedersen  (D) 36.37  « 2 Bjørnar Syverstad 20.09  "
Tove S.Wahlgren  (D) 37.32  « 3 Rolf Henrik Bekkstrand 21.22  "
Jostein Ryan Deltatt 4 Vidar Syverstad 21.28  "
Øystein Knold Deltatt 5 Lars Henning Stang 21.30  "
Rune Grandahl Deltatt 6 Lars Kristian Larsen 21.58  "
Siri Pedersen  (D) Deltatt 7 Knut Viggo Andersen 22.05  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 8 Magne Svandal 22.18  "
    9 Tom Sognlien 22.31  "
19.04.2012   10 Raymond Westberg 22.53  "
Lars Henning Stang 21.19 min 11 Morten Jamissen 23.19  "
Pål (Trøsken ) Nilsen 21.41  « 12 Mathias Olsen 23.37  "
Steinar Basberg 21.58  « 13 Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 23.48  "
Rolf Erik Halvorsen 22.51  « 13 Joakim Olavesen 23.48  "
Tom Sognlien 22.52  « 15 Anne E.Ramtvedt  (D) 24.02  "
Terje Rød 23.21  « 16 Steffen Myrvin 24.17  "
Svein Bergerud 23.30  « 17 Svein Bergerud 24.26  "
Jostein Ryan 23.59  « 18 Jostein Ryan 24.37  "
Birger Knutsen 24.02  « 19 Tom Pedersen 24.55  "
Ole-Henrik Andersen 24.47  « 20 Lone Iren Larsen  (D) 25.12  "
Magne Svandal 24.50  « 21 Benedikte Pedersen  (D) 25.51  "
Tom Pedersen 24.50  « 22 Bjørn Åstorp 26.12  "
Jan Gjerløw 24.58  « 23 Øivind Lunde 26.32  "
Joakim Olavesen 25.17  « 24 Tom Wahlgren 27.02  "
Trond S.Johansen 25.39  « 24 Øystein Knold 27.02  "
Alexander Urholmen 26.05  « 26 Bjørn Thornquist 27.12  "
Mathias Olsen 26.18  « 27 Bjørn Akselsen 27.55 "
Petter Ekrann 26.21  « 28 Roger Kalsøy 27.56  "
Jarle Jørgensen 26.48  « 29 Ronny Hagberg 28.55 "
Jørgen Bjørnson 27.09  « 30 Kai Henriksen 30.28  "
Anita Øvereng  (D) 27.13  « 31 Freddy Karlsen 30.53  "
Dag Stokkan 27.27  «      
Stian Henriksen 27.31  «   12.05.2011  
Lars Erik Johannessen 28.34  « 1 Jon Pedersen 16.54 min
Tom Wahlgren 28.54  «  2 Magnus Oliversen 19.07  "
Freddy Karlsen 29.29  « 3 Bjørn-Tore Martinussen 19.20  "
Vibeke Pedersen  (D) 31.46  « 4 Bjørnar Syverstad 19.45  "
Tove S.Wahlgren  (D) 34.27  « 5 Thomas Andresen 20.45  "
Siri Pedersen  (D) 37.38  « 6 Kai Berg 21.32  "
Konrad Hjemli 54.05  « 7 Vidar Syverstad 21.40  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 8 Helge Rosnes 22.08  "
Lasse Jonassen Deltatt 9 Knut Viggo Andersen 22.23  "
Jørgen Kolberg Deltatt 10 Andre Simensen 22.39  "
    11 Raymond Westberg 22.45  "
26.04.2012   12 Stein Johansen 23.16  "
Vidar Syverstad 21.23 min 13 Roger Kalsøy 23.49  "
Kai Berg 21.35  « 14 Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 23.55 "
Pål ( Trøsken ) Nilsen 21.47  « 15 Svein Bergerud 23.58  "
Lars Henning Stang 22.15  « 16 Tom Pedersen 24.03  "
Knut Viggo Andersen 22.18  « 17 Benedikte Pedersen  (D) 24.21  "
Rolf Erik Halvorsen 23.25  « 18 Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 24.29  "
Raymond Westberg 23.32  « 19 Jostein Ryan 24.31  "
Terje Rød 23.41  « 20 Ole-Henrik Andersen 24.40  "
Tommy Heggnes 24.06  « 21 Øystein Knold 25.27  "
Roy Bangor 24.40  « 22 Bjørn Åstorp 25.42  "
Jostein Ryan 24.48  « 23 Jan T.Engebretsen 26.10  "
Emilie Berg  (D) 25.19  « 24 Bjørn Thornquist 27.17  "
Magne Svandal 25.27  « 25 Kennet Øby 27.18  "
Ole Sørensen 25.37  « 26 Stig Andresen 28.28  "
Joakim Olavesen 25.42  « 27 Vegard Ulrik Johansen 29.39  "
Jørgen Bjørnson 25.49  « 28 Kristian Lunde 30.22  "
Ole-Henrik Andersen 26.08  « 29 Rolf Arthur Kabo 31.11  "
Tomas Mathisen 26.33  « 30 Kai Henriksen 32.20  "
Stian Henriksen 26.42  « 31 Erik Amundsen 33.00  "
Benedikte Pedersen (D) 26.58  «      
Svein Bergerud 27.17  «   19.05.2011  
Jarle Jørgensen 27.18  « 1 Finn Markus Johansen 19.24 min
Petter Ekrann 27.24  « 2 Bjørnar Syverstad 19.56  "
Anita Øvereng  (D) 27.40  « 3 Rolf Bøhn 20.30  "
Dag Stokkan 27.43  « 4 Rolf Henrik Bekkstrand  20.52  "
Per Tr.Antonsen 29.20  « 5 Vidar Syverstad 21.24  "
Vibeke Pedersen  (D) 33.13  « 6 Magne Svandal 22.07  "
Siri Pedersen  (D) 41.27  « 7 Terje Hansen 22.11  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 8 Raymond Westberg 22.36  "
Tom Wahlgren Deltatt 9 Morten Jamissen 22.50  "
Tove S.Wahlgren  (D) Deltatt 10 Tom Sognlien 22.51  "
    11 Bjørn Appelgren 22.52  "
03.05.2012   12 Lars Henning Stang 23.07  "
Pål ( Trøsken ) Nilsen 20.20 min 13 Svein Bergerud 23.20  "
Vidar Syverstad 20.41  « 14 Oddbjørn Krage 24.10  "
Tom Sognlien 21.33  « 15 Roger Kalsøy 24.40  "
Helge Rosnes 21.55  « 16 Egil Syverstad 25.16  "
Knut Viggo Andersen 22.05  « 17 Øystein Knold 25.20  "
Raymond Westberg 22.44  « 18 Ilyas Shaikhjami 25.27  "
Thor Aage Rishøi 23.00  « 19 Jostein Ryan 25.58  "
Roy Bangor 23.00  « 20 Bjørn Åstorp 26.40  "
Rolf Erik Halvorsen 23.04  « 21 Bjørn Thornquist 28.15  "
Reidar Eliassen 23.18  « 22 Kai Henriksen 30.26  "
Svein Bergerud 23.23  « 23 Marit Henriksen  (D) 34.51  "
Jostein Ryan 23.41  « 24 Abdulquddus Shaikhjami 35.14  "
Joakim Olavesen 24.15  « 25 Astrid E.Kure  (D) 37.10  "
Magne Svandal 24.16  « 26 Siri Pedersen  (D) 38.20  "
Ole-Henrik Andersen 24.24  «   Patrich Eriksen Deltatt
Alexander Urholmen 24.25  «      
Jørgen Bjørnson 24.45  «   26.05.2011  
Øystein Knold 25.24   « 1 Magnus Oliversen 19.33 min
Morten Urholmen 25.27  « 2 Daniel Oliversen 19.38  "
Stian Henriksen 25.27  « 3 Stian Skau 19.54  "
Anita Øvereng  (D) 25.29  « 4 Pål Nilsen 20.39  "
Trond Tvedt 25.38  « 5 Rolf Henrik Bekkstrand 20.49  "
Bjørn Åstorp 26.30  « 6 Kristine B.Svensen  (D) 21.13  "
Benedikte Pedersen  (D) 26.37  « 6 Vidar Syverstad 21.13  "
Jarle Jørgensen 27.00  « 8 Lars Henning Stang 21.33  "
Dag Stokkan 27.07  « 9 Stein Johansen 22.05  "
Per Tr.Antonsen 27.42  « 10 Raymond Westberg 22.21  "
Tom Wahlgren 28.35  « 11 Bjørn Appelgren 22.41  "
Kai Henriksen 32.40  « 12 Svein Bergerud 22.43  "
Siri Pedersen  (D) 34.15  « 13 Tom Sognlien 23.07  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 14 Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 23.32  "
    15 Endre Svendsen 23.50  "
10.05.2012   16 Ilyas Shaikhjami 24.04  "
Vidar Syverstad 20.31 min 16 Tom Pedersen 24.04  "
Bjørge Nesengen 20.33  « 18 Bjørn Åstorp 24.39  "
Steinar Basberg 21.55  « 19 Øystein Knold 24.47  "
Raymond Westberg 23.18  « 20 Tomas Mathisen 24.54  "
Lars Andreas Eriksen 23.30  « 21 Øivind Lunde 25.58  "
Terje Rød 23.35  « 22 Bjørn Thornquist 27.16  "
Roy Bangor 23.51  « 23 Jørgen Bjørnson 27.51  "
Tom Sognlien 24.30  « 24 Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 28.30  "
Svein Bergerud 24.42  « 25 Benedikte Pedersen  (D) 28.31  "
Jostein Ryan 25.17  « 25 Martine Løwengreen  (D) 28.31  "
Emilie Berg  (D) 25.59  « 27 Emil Løwengreen 28.40  "
Kai Berg 25.59  « 28 Rune Skarning 29.22  "
Jarle Jørgensen 26.02  « 29 Lise Nilsen  (D) 29.35  "
Øystein Knold 26.20  « 30 Tom Wahlgren 29.51  "
Benedikte Pedersen  (D) 26.21  « 31 Roger Kalsøy 29.52  "
Steffen Myrvin 26.28  « 32 Rolf Arthur Kabo 29.59  "
Ole Sørensen 26.33  « 33 Kai Henriksen 31.07  "
Mathias Olsen 26.59  « 34 Ine Svensen  (D) 31.39  "
Dag Stokkan 27.02  « 35 Vibeke Pedersen  (D) 31.57  "
Elise Stordal  (D) 31.04  « 36 Erik Amundsen 32.43  "
Kai Henriksen 37.50  « 37 Abdulquddus Shaikhjami 33.50  "
Siri Pedersen  (D) 41.23  « 38 Marit Henriksen  (D) 34.47  "
Joakim Olavesen Deltatt 39 Charlotte Lislerud  (D) 35.08  "
    40 Tove Wahlgren  (D) 35.44  "
17.05.2012   41 Siri Pedersen  (D) 41.58  "
Rolf Henrik Bekkstrand 24.45 min      
Roger Kalsøy 24.46  «   02.06.2011  
Øystein Knold 25.52  « 1 Eirik Berget 19.05 min
Stian Henriksen 26.17  « 2 Bjørn-Tore Martinussen 19.14  "
Hilde Jørgensen  (D) 27.44  « 3 Bjørnar Syverstad 20.38  "
Svein Bergerud 27.46  « 4 Helge Rosnes 20.50  "
Kai Henriksen 35.21  « 5 Vidar Syverstad 20.58  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 6 Lars Henning Stang 21.54  "
    7 Bjørn Appelgren 22.36  "
24.05.2012   8 Raymond Westberg 22.39  "
Bjørnar Syverstad 20.28 min 9 Svein Bergerud 23.41  "
Vidar Syverstad 20.32  « 10 Jens Otto Løkkevik 24.36  "
Bjørge Nesengen 20.40  « 11 Øivind Lunde 25.44  "
Rolf Henrik Bekkstrand 21.03  « 11 Øystein Knold 25.44  "
Knut Viggo Andersen 21.13  « 13 Jørgen Bjørnson 26.01  "
Tom Sognlien 22.03  « 14 Bjørn Thornquist 27.05  "
Roy Bangor 22.40  « 15 Kai Henriksen 29.17  "
Raymond Westberg 22.41  « 16 Tom Wahlgren 29.18  "
Jørn Minge 23.37  « 17 Roger Kalsøy 29.35  "
Ole Sørensen 23.38  «  18 Ronny Hagberg 29.42  "
Magne Svandal 24.01  « 19 Rolf Arthur Kabo 30.50  "
Tomas Mathisen 24.10  « 20 Vibeke Pedersen  (D) 32.15  "
Øystein Knold 24.34  « 21 Abdulquddus Shaikhjami 33.22  "
Oddbjørn Krage 24.44  « 22 Marit Henriksen  (D) 34.46  "
Bjørn Åstorp 24.53  «      
Ole-Henrik Andersen 24.57  «   09.06.2011  
Svein Bergerud 25.02  « 1 Bjørnar Syverstad 20.12 min
Tom Pedersen 25.34  «  2 Kristine B.Svensen  (D) 21.49  "
Mathias Olsen 26.04  « 3 Stein Johansen 22.08  "
Jostein Ryan 26.10  « 4 Morten Jamissen 22.20  "
Benedikte Pedersen  (D) 26.18  « 5 Raymond Westberg 22.23  "
Jarle Jørgensen 26.18  « 6 Bjørn Appelgren 23.18  "
Joakim Olavesen 26.21  « 7 Svein Bergerud 24.32  "
Stian Henriksen 26.43  « 8 Tomas Mathisen 24.48  "
Anita Øvereng  (D) 26.50  « 9 Roger Kalsøy 25.05  "
Pål Valbjørk 28.55  « 10 Tom Pedersen 25.10  "
Kai Henriksen 36.51  « 11 Bjørn Åstorp 25.14  "
Siri Pedersen  (D) 41.06  « 12 Terje Nyøygard 25.18  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 13 Trond Johansen 25.19  "
    14 Ole-Henrik Andersen 25.53  "
31.05.2012   15 Øivind Lunde 25.54  "
Eirik Berget 20.10 min 16 Bjørn Thornquist 27.56  "
Vidar Syverstad 20.14  « 17 Jostein Ryan 27.58  "
Bjørge Nesengen 20.15  « 18 Rune Skarning 28.34  "
Amund Korsæth 20.36  « 19 Kai Henriksen 29.10  "
Thomas Andresen 20.42  « 20 Vibeke Pedersen  (D) 32.33  "
Sturla Korsæth 20.44  « 21 Marit Henriksen  (D) 35.31  "
Helge Rosnes 20.46  «      
Terje Rød 21.52  «   16.06.2011  
Steinar Basberg 21.54  « 1 Eirik Berget 19.00 min
Ketil Gjølstad 21.56  « 2 Håvard Berget 19.19  "
Roy Bangor 21.56  « 3 Bjørnar Syverstad 19.44  "
Raymond Westberg 22.15  « 4 Helge Rosnes 21.13  "
Hans Huseby 22.40  « 5 Vidar Syverstad 21.20  "
Tom Sognlien 23.35  « 6 Kai Berg 21.32  "
Magne Svandal 23.40  « 7 Lars Henning Stang 22.16  "
Øystein Knold 24.11  « 8 Terje Rød 22.21  "
Svein Bergerud 24.35  « 9 Raymond Westberg 22.22  "
Steffen Myrvin 24.56  « 10 Tom Sognlien 23.08  "
Ole-Henrik Andersen 24.59  « 11 Ketil Gjølstad 23.45  "
Jarle Jørgensen 25.15  « 12 Willy Fauskanger 24.14  "
Mathias Olsen 25.47  « 13 Stein Johansen 24.24  "
Martine Løwengreen  (D) 25.50  « 13 Svein Bergerud 24.24  "
Stian Henriksen 26.00  « 15 Benedikte Pedersen  (D) 25.01  "
Anita Øvereng  (D) 26.22  « 16 Øivind Lunde 25.22  "
Ole Sørensen 26.45  « 17 Endre Jønland 26.06  "
Benedikte Pedersen  (D) 26.55  « 17 Øystein Knold 26.06  "
Tom Wahlgren 26.55  « 19 Bjørn Thornquist 26.59  "
Roger Kalsøy 27.34  « 19 Jostein Ryan 26.59  "
Ådne Øvereng 27.34  « 21 Emil Løwengreen 27.06  "
Tommy Antonsen 27.44  « 22 Ilyas Shaikhjami 28.18  "
Elise Stordal  (D) 28.46  « 23 Rune Skarning 28.33  "
Emil Løwengreen 32.25  « 24 Ronny Hagberg 29.02  "
Kai Henriksen 32.27  « 25 Martine Løwengreen  (D) 29.04  "
Siri Pedersen  (D) 32.30  « 26 Tom Wahlgren 29.30  "
Tove S.Wahlgren  (D) 33.21  « 27 Vibeke Pedersen  (D) 30.45  "
Rolf Henrik Bekkstrand Deltatt 28 Kai Henriksen 34.09  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 28 Marit Henriksen  (D) 34.09  "
Jostein Ryan Deltatt 30 Abdulquddus Shaikhjami 34.48  "
    31 Sondre Støen Kvam 35.00  "
07.06.2012   32 Siri Pedersen  (D) 44.36  "
Lasse Lieberknecht 19.21 min      
Jørgen Lippert 19.28  «   23.06.2011  
Vidar Syverstad 20.33  « 1 Jon Pedersen 17.38 min
Kai Berg 20.36  « 2 Bjørnar Syverstad 19.41  "
Pål (Trøsken) Nilsen 20.46  « 3 Kai Berg 20.53  "
Rolf Henrik Bekkstrand 21.48  « 4 Stein Johansen 21.31  "
Tom Sognlien 21.58  « 5 Vemund B.Bjerke 21.58  "
Raymond Westberg 22.07  « 6 Morten Jamissen 22.02  "
Terje Rød 22.20  « 7 Tom Sognlien 22.28  "
Jørn Minge 22.54  « 8 Raymond Westberg 22.44  "
Svein Bergerud 23.11  « 9 Sturla Korsæth 22.45  "
Tomas Mathisen 23.20  « 10 Jens-Otto Løkkevik 22.49  "
Øystein Knold 24.10  « 11 Rolf Erik Halvorsen 23.26  "
Ole-Henrik Andersen 24.21  « 12 Svein Bergerud 23.36  "
Steffen Myrvin 24.21  « 13 Roger Kalsøy 23.42  "
Jarle Jørgensen 24.26  « 14 Ilyas Shaikhjami 24.08  "
Mathias Olsen 25.03  « 15 Tom Pedersen 24.09  "
Bjørn Åstorp 25.43  « 16 Stian Henriksen 25.19  "
Anita Øvereng  (D) 25.50  « 17 Øystein Knold 25.35  "
Stian Henriksen 25.56  « 18 Bjørn Åstorp 26.10  "
Roy Bangor 25.58  « 19 Bjørn Thornquist 26.37  "
Tommy Antonsen 27.41  « 20 Ronny Hagberg 28.10  "
Roger Kalsøy 28.12  « 21 Tom Wahlgren 28.29  "
Erik Lunde 29.24  « 22 Kai Henriksen 28.51  "
Freddy Karlsen 29.47  « 23 Freddy Karlsen 30.07  "
Tove S.Wahlgren  (D) 32.17  « 24 Marit Henriksen  (D) 32.59  "
Tom Wahlgren 32.17  « 25 Abdulquddus Shaikhjami 34.11  "
Charlotte Lislerud  (D) 32.24  «      
Kai Henriksen 35.03  «   30.06.2011  
Marit Henriksen  (D) Deltatt 1 Eirik Berget 20.14 min
Vibeke Pedersen  (D) Deltatt 2 Vidar Syverstad 20.22  "
Jostein Ryan Deltatt 3 Bjørnar Syverstad 20.33  "
Bjørnar Syverstad Deltatt 4 Helge Rosnes 20.52  "
Kenneth Ørseng Deltatt 5 Kai Berg 21.04  "
Emilia Sundqvist  (D) Deltatt 6 Amund Korsæth 21.12  "
    7 Rolf Henrik Bekkstrand 21.32  "
14.06.2012   8 Terje Rød 22.06  "
Eirik Berget 19.34 min 9 Lasse Simonsen 22.13  "
Pål  (Trøsken ) Nilsen 20.07  « 10 Sturla Korsæth 22.21  "
Bjørge Nesengen 20.30  « 11 Sven Simonsen 22.36  "
Vidar Syverstad 20.38  « 12 Raymond Westberg 22.38  "
Helge Rosnes 20.47  « 13 Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 24.03  "
Knut Viggo Andersen 21.05  « 14 Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 24.35  "
Tom Sognlien 21.33  « 15 Øivind Lunde 24.54  "
Raymond Westberg 21.38  « 16 Stian Henriksen 25.42  "
Ketil Gjølstad 22.05  « 17 Jostein Ryan 26.02  "
Bjørn Appelgren 22.33  « 18 Endre Jønland  26.15  "
Kim Jacobsen 22.44  « 19 Øystein Knold 26.40  "
Hans Huseby 22.49  « 20 Bjørn Åstorp 26.46  "
Magne Svandal 22.58  « 21 Tina Jørgensen  (D) 26.55  "
Jostein Ryan 23.30  « 22 Svein Bergerud 27.05  "
Jørn Christiansen 23.52  « 23 Kai Henriksen 28.44  "
Kenneth Ørseng 23.56  « 24 Freddy Karlsen 30.32  "
Svein Bergerud 24.00  « 25 Marit Henriksen  (D) 33.27  "
Roger Kalsøy 24.03  «      
Øystein Knold 24.10  «   07.07.2011  
Jarle Jørgensen 24.19  « 1 Eiolf Røed 19.30 min
Jørgen Bjørnson 24.47  « 2 Jesper Andreassen 19.36  "
Martin Minge 24.58  « 3 Bjørnar Syverstad 19.40  "
Bjørn Åstorp 26.54  « 4 Ole Jonny Holter 20.04  "
Tom Wahlgren 27.02  « 5 Vidar Syverstad 20.27  "
Ronny Hagberg 33.44  « 6 Helge Rosnes 20.32  "
Tove S.Wahlgren  (D) 35.47  « 7 Terje Rød 22.23  "
    7 Tom Sognlien 22.23  "
21.06.2012   9 Raymond Westberg 22.36  "
Eirik Berget 19.35 min 10 Tom Pedersen 23.58  "
Amund Korsæth 19.44  « 11 Mathias Olsen 24.18  "
Jon Bjerkholt 19.46  « 12 Svein Bergerud 25.20  "
Knut Viggo Andersen 20.47  « 13 Endre Jønland 25.35  "
Helge Rosnes 21.04  « 14 Tina Jørgensen  (D) 26.21  "
Steinar Basberg 21.15  « 15 Jørgen Bjørnson 26.58  "
Rolf Henrik Bekkstrand 21.21  « 16 Bjørn Åstorp 27.24  "
Sturla Korsæth 21.44  « 17 Tom Wahlgren 27.50  "
Kristine B.Svensen  (D) 21.44  « 18 Marianne Andersen  (D) 28.44  "
Raymond Westberg 21.58  « 19 Roger Kalsøy 28.45  "
Kim Jacobsen 22.09  «   Jostein Ryan Deltatt 
Stein Johansen 22.13  «   Tove S.Wahlgren  (D) Deltatt 
Terje Rød 22.41  «      
Svein Bergerud 22.52  «   14.07.2011  
Magne Svandal 23.22  « 1 Bjørnar Syverstad 19.51 min
Andreas Heier 23.32  « 2 Tommy Birkeland 20.51  "
Tomas Mathisen 23.40  « 3 Helge Rosnes 21.04  "
Jørn Christiansen 23.44  « 4 Christoffer Flatin 21.38  "
Jarle Jørgensen 24.20  « 5 Terje Rød 21.55  "
Kenneth Ørseng 24.34  « 6 Tom Sognlien 21.56  "
Ole-Henrik Andersen 24.34  « 7 Amund Korsæth 22.09  "
Steffen Myrvin 24.40  « 8 Raymond Westberg 22.15  "
Tom Pedersen 24.55  « 9 Andre Flatin 22.38  "
Bjørn åstorp 25.58  « 10 Pål Jørgensen 22.43  "
Mathias Olsen 26.15  « 11 Håkon Olsen 22.58  "
Stian Henriksen 26.15  « 12 Mathias Olsen 24.07  "
Tommy Antonsen 29.46  « 13 Svein Bergerud 24.08  "
Freddy Karlsen 32.00  « 14 Sturla Korsæth 24.09  "
Charlotte Lislerud  (D) 32.16  « 15 Pål Nilsen 24.12  "
Kai Henriksen 32.45  « 16 Johann Flatin 24.15  "
Tom Wahlgren 34.25  « 17 Terje Klavestad 25.31  "
Tove S.Wahlgren  (D) 34.25  « 18 Steffen Myrvin 25.34  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 19 Øyvind Flatin 25.42  "
    20 Tina Jørgensen  (D) 26.25  "
28.06.2012   21 Tom Wahlgren 27.21  "
Eirik Berget 19.03 min 22 Kai Henriksen 32.51  "
Henrik Lippert 19.03  « 22 Roger Kalsøy 32.51  "
Bjørnar Syverstad 20.22  « 24 Marit Henriksen  (D) 33.50  "
Rolf Henrik Bekkstrand 20.42  «      
Sturla Korsæth 20.45  «   21.07.2011  
Vidar Syverstad 21.01  « 1 Ole Jonny Holter 20.01 min
Steinar Basberg 21.22  « 2 Erik Ramtvedt 20.38  "
Helge Rosnes 22.43  « 3 Rolf Henrik Bekkstrand 20.52  "
Raymond Westberg 22.49  « 3 Vidar Syverstad 20.52  "
Magne Svandal 23.10  « 5 Amund Korsæth 21.39  "
Svein Bergerud 23.18  « 6 Sturla Korsæth 21.42  "
Tomas Mathisen 23.46  « 7 Kristine B.Svensen  (D) 21.43  "
Øystein Knold 24.00  « 8 Raymond Westberg 22.08  "
Roger Kalsøy 24.26  « 9 Anne Maren Belsby  (D) 22.23  "
Tom Pedersen 24.45  « 10 Bjørn Erik Ramtvedt 22.31  "
Joakim Halvorsen 24.55  « 11 Magne Svandal 23.15  "
Morten Meland 25.07  « 12 Pål Jørgensen 23.23  "
Stian Henriksen 26.24  « 13 Ketil Gjølstad 23.25  "
Bjørn Åstorp 26.54  « 14 Svein Bergerud 24.17  "
Emilie Nilsen  (D) 27.39  « 15 Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 24.25  "
Tom Wahlgren 27.46  « 16 Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 24.51  "
Else-Gro Østgård  (D) 31.11  « 17 Stian Henriksen 25.11  "
Mette Meland  (D) 31.29  « 18 Tom Pedersen 25.41  "
Kai Henriksen 31.38  « 19 Jostein Ryan 26.17  "
Pål Nilsen Deltatt 20 Tina Jørgensen  (D) 26.45  "
Karoline Nilsen  (D) Deltatt 21 Øyvind Flatin 27.13  "
Sara Nilsen  (D) Deltatt 22 Bjørn Åstorp 27.45  "
    23 Tom Wahlgren 28.06  "
05.07.2012   24 Bjørn Thornquist 30.51  "
Ole Jonny Holter 19.59 min 25 Kai Henriksen 33.08  "
Bjørnar Syverstad 20.25  « 26 Erik Amundsen 33.45  "
Daniel Oliversen 20.56  « 27 Marit Henriksen  (D) 34.38  "
Vidar Syverstad 21.29  « 28 Caroline Berntsen  (D) 38.55  "
Kim Jacobsen 22.26  «      
Raymond Westberg 22.31  «   28.07.2011  
Terje Rød 22.37  « 1 Sander Andreassen 20.26 min
Tom Sognlien 22.40  « 1 Jesper Andreassen 20.26  "
Roy Bangor 22.45  « 3 Vidar Syverstad 21.12  "
Lars Henning Stang 22.51  « 4 Helge Rosnes 21.15  "
Jørn Minge 22.51  « 5 Kai Berg 22.17  "
Bjørn Appelgren 23.00  « 5 Sven Simonsen 22.17  "
Svein Bergerud 23.05  « 7 Raymond Westberg 22.23  "
Roger Kalsøy 23.59  « 8 Magne Svandal 22.54  "
Magne Svandal 24.03  « 9 Ketil Gjølstad 22.59  "
Andreas Heier 24.06  « 10 Tom Sognlien 23.19  "
Marius Birkeland 24.09  « 11 Håkon Olsen 23.20  "
Andreas Birkeland 24.10  « 12 Freddy Amundsen 23.32  "
Stian Henriksen 25.16  « 13 Svein Bergerud 24.21  "
Jørn Christiansen 25.36  « 14 Roger Kalsøy 24.50  "
Bjørn Åstorp 27.06  « 15 Tore Andreassen 25.14  "
Jarle Jørgensen 27.59  « 16 Stian Henriksen 26.40  "
Henrik Bill 29.24  « 17 Bjørn Åstorp 27.26  "
Freddy Karlsen 31.31  « 18 Øystein Knold 28.16  "
Tom Wahlgren 32.02  « 19 Bjørn Thornquist 28.43  "
Tove S.Wahlgren  (D) 32.02  « 20 Ådne Øvereng 29.26  "
Rune Grandal Deltatt 21 Freddy Karlsen 32.28  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 22 Kai Henriksen 32.58  "
Martin Minge Deltatt      
      04.08.2011  
12.07.2012   1 Eiolf Røed 19.15 min
Magnus Oliversen 20.06 min 2 Daniel Oliversen 20.01  "
Daniel Oliversen 20.43  « 3 Ole Jonny Holter 20.02  "
Kristine B.Svensen  (D) 20.54  « 4 Thomas Andresen 20.39  "
Kai Berg 21.38  « 5 Helge Rosnes 20.47  "
Preben Gautun 21.43  « 6 Rolf Henrik Bekkstrand 21.15  "
Vidar Syverstad 22.08  « 7 Janne Johansen  (D) 21.23  "
Lars Henning Stang 22.22  « 7 Kai Berg 21.23  "
Tom Sognlien 22.37  « 9 Vidar Syverstad 21.40  "
Magne Svandal 22.52  « 10 Sven Simonsen 22.01  "
Svein Bergerud 23.12  « 11 Raymond Westberg 22.04  "
Roger Kalsøy 23.44  « 12 Vetle Juliussen 22.05  "
Roy Bangor 24.47  « 13 Steinar Basberg 23.03  "
Dag Løkken Finess 26.37  « 14 Per Bråthen 23.15  "
Anders Tronstad 27.21  « 15 Svein Bergerud 23.31  "
Freddy Karlsen 29.00  « 16 Jostein Ryan 25.25  "
Tove S.Wahlgren  (D) 31.01  « 17 Stian Henriksen 25.38  "
Tom Wahlgren 31.01  « 18 Bjørn Åstorp 26.29  "
Kari Holter  (D) 34.37  « 19 Alexander Urholmen 27.00  "
Marit Henriksen  (D) 34.37  « 20 Morten Urholmen 27.18  "
    21 Tom Wahlgren 27.42  "
19.07.2012   21 Øystein Knold 27.42  "
Håvard Berget 19.03 min 23 Bjørn Thornquist 28.46  "
Magnus Oliversen 19.37  « 24 Kai Henriksen 28.58  "
Olav Skeid 20.58  « 25 Freddy Karlsen 29.09  "
Helge Rosnes 21.19  « 26 Tobias Karlsen 30.16  "
Tom Sognlien 21.30  « 27 Eirik Minge 31.44  "
Lars Henning Stang 21.41  « 28 Anita Øvereng  (D) 32.47  "
Ketil Gjølstad 21.55  « 29 Marit Henriksen  (D) 33.04  "
Magne Svandal 22.25  «      
Raymond Westberg 22.47  «   11.08.2011  
Vidar Syverstad 22.49  « 1 Bjørnar Syverstad 19.18 min
Svein Bergerud 23.28  « 2 Helge Rosnes 20.42  "
Bjørn Appelgren 24.06  « 3 Kai Berg 21.21  "
Roger Kalsøy 24.08  « 4 Vidar Syverstad 21.35  "
Nils Arve Frøisland 24.22  « 5 Sturla Korsæth 21.37  "
Dag Løkken Finess 25.38  « 6 Tom Sognlien 21.53  "
Stian Henriksen 26.32  « 7 Raymond Westberg 21.56  "
Jarle Jørgensen 26.37  « 8 Steinar Basberg 22.54  "
Bjørn Åstorp 27.58  « 9 Svein Bergerud 23.08  "
Tom Wahlgren 28.19  « 10 Tomas Mathisen 23.12  "
Freddy Karlsen 28.50  « 11 Pål Nilsen 24.11  "
Else-Gro Østgård  (D) 32.02  « 11 Roger Kalsøy 24.11  "
Tove S.Wahlgren  (D) 32.05  « 13 Morgan Pettersen 25.17  "
Kai Henriksen 32.51  « 14 Jostein Ryan 25.26  "
Marit Henriksen  (D) 34.31  « 15 Ole-Henrik Andersen 25.35  "
Rune Grandal Dnf. 16 Emilie Johansen  (D) 25.52  "
    17 Terje Klavestad 26.04  "
26.07.2012   18 Morten Urholmen 26.10  "
Magnus Oliversen 19.45 min 19 Bjørn Åstorp 26.50  "
Daniel Oliversen 20.54  « 20 Bjørn Thornquist 27.16  "
Lars Henning Stang 21.48  « 21 Tom Wahlgren 27.18  "
Jørn Minge 22.40  « 22 Kristoffer Bruland 27.53  "
Raymond Westberg 22.46  « 23 Lars Petter Bruland 27.54  "
Marius Grandahl 23.09  « 24 Anita Øvereng  (D) 32.41  "
Marius Birkeland 23.10  « 25 Marit Henriksen  (D) 33.14  "
Magne Svandal 23.12  « 26 Kai Henriksen 33.16  "
Svein Bergerud 23.15  «   Caroline Berntsen  (D) Deltatt
Tomas Mathisen 24.24  «      
Roger Kalsøy 24.54  «   18.08.2011  
Dag Løkken Finess 24.57  « 1 Eiolf Røed 18.55 min
Nils Arve Frøisland 24.59  « 2 Bjørnar Syverstad 19.19  "
Ole-Henrik Andersen 25.40  « 3 Vidar Syverstad 20.35  "
Jørgen Kolberg 26.56  « 4 Thomas Andresen 20.39  "
Hans Gunneng 27.54  « 5 Rolf Henrik Bekkstrand 20.45  "
Emilie Nilsen  (D) 30.08  «   6 Kai Berg 21.04  "
Sara Nilsen  (D) 31.35  «  7 Amund Korsæth 21.14  "
Else-Gro Østgård  (D) 31.39  «   8 Sturla Korsæth 21.27  "
Rune Grandal Deltatt 9 Lars Henning Stang 21.55  "
    10 Raymond Westberg 21.56  "
02.08.2012   11 Magne Svandal 22.32  "
Magnus Oliversen 19.40 min 12 Morten Jamissen 22.38  "
Amund Korsæth 20.27  « 13 Tom Sognlien 22.53  "
Kristine B.Svensen  (D) 20.50  « 14 Oddbjørn Krage 22.58  "
Thomas Andresen 21.11  « 15 Tomas Mathisen 23.01  "
Svein Larsen 21.42  « 16 Rune Nilsen 23.04  "
Magne Svandal 22.40  « 17 Hans Huseby 23.15  "
Helge Rosnes 22.42  « 18 Svein Bergerud 23.19  "
Tom Sognlien 22.44  « 19 Roger Kalsøy 23.59  "
Ketil Gjølstad 22.50  « 20 Pål Nilsen 24.00  "
Raymond Westberg 22.50  « 21 Geir Austvik 24.42  "
Vidar Syverstad 22.50  « 21 Tom Pedersen 24.42  "
Marius Birkeland 23.15  « 23 Jostein Ryan 24.53  "
Bjørn Appelgren 23.18  « 24 Steffen Myrvin 25.36  "
Julie Synøve Ensrud  (D) 23.36  « 25 Bjørn Åstorp 26.06  "
Roger Kalsøy 23.47  « 26 Karsten Hansen 26.19  "
Dag Løkken Finess 23.57  « 27 Øystein Knold 27.18  "
Svein Bergerud 23.58  « 28 Bjørn Thornquist 27.35  "
Andreas Birkeland 24.10  « 29 Tom Wahlgren 27.59  "
Per Ove Haugland 24.21  « 30 Freddy Karlsen 29.37  "
Bjørn Åstorp 26.12  « 31 Gry Austvik Dahl  (D) 30.06  "
Linda Haukeli  (D) 26.44  « 32 Marit Bjørnland  (D) 30.07  "
Øystein Knold 26.48  « 33 Kai Henriksen 31.06  "
Tom Wahlgren 28.24  « 34 Anita Øvereng  (D) 32.03  "
Freddy Karlsen 28.36  « 35 Marit Henriksen  (D) 32.48  "
Anne Monstad  (D) 35.13  « 36 Caroline Berntsen  (D) 33.55  "
Tove S.Wahlgren  (D) 35.14  «   Freddy Amundsen Deltatt
Daniel Oliversen Deltatt      
Sturla Korsæth Deltatt   25.08.2011  
Trond Tvedt Deltatt 1 Bjørnar Syverstad 20.05 min
    2 Erik Ramtvedt 20.38  "
09.08.2012   3 Daniel Oliversen 20.45  "
Jarl Ivar Ingebrigtsen 19.17 min 4 Vidar Syverstad 21.05  "
Daniel Oliversen 20.18  « 5 Amund Korsæth 21.25  "
Bjørnar Syverstad 20.42  « 6 Bjørge Nesengen 21.33  "
Bjørge Nesengen 20.43  « 7 Pål Nilsen 21.38  "
Helge Rosnes 20.57  « 8 Håkon Agnalt 21.40  "
Vidar Syverstad 21.53  « 9 Sturla Korsæth 21.47  "
Marius Birkeland 22.20  « 10 Kim Jacobsen 22.22  "
Raymond Westberg 22.21  « 11 Magne Svandal 22.31  "
Jørn Minge 22.35  « 12 Raymond Westberg 22.33  "
Andreas Birkeland 22.47  « 13 Ane Ramtvedt  (D) 22.41  "
Roy Bangor 22.47  « 14 Rune Nilsen 22.52  "
Bjørn Appelgren 22.55  « 15 August Borgås 23.01  "
Magne Svandal 22.59  « 16 Tom Sognlien 23.07  "
Roger Kalsøy 23.35  « 17 Jørn Christiansen 23.17  "
Mathias Olsen 24.53  « 18 Lasse Lium 23.28  "
Jarle Jørgensen 24.57  « 19 Svein Bergerud 23.33  "
Svein Bergerud 25.08  « 20 Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 24.25  "
Jørgen Kolberg 25.14  « 21 Knut Eriksen 25.01  "
Ole-Henrik Andersen 25.17  « 22 Geir Austvik 25.08  "
Jorunn Olsen  (D) 25.31  « 23 Bjørn Åstorp 25.21  "
Stian Henriksen 26.09  « 24 Joakim Olavesen 25.35  "
Bjørn Åstorp 27.14  « 24 Tom Pedersen 25.35  "
Arne Kristian Kolberg 29.22  « 26 Steffen Myrvin 25.38  "
Else-Gro Østgård  (D) 29.55  « 27 Benedikte Pedersen  (D) 26.15  "
Tom Wahlgren 30.10  « 28 Ingvild Ramtvedt  (D) 26.28  "
Tove S.Wahlgren  (D) 30.10  « 29 Øystein Knold 26.40  "
Leiv Magne Håland 31.27  « 30 Thor Håkon Theodorsen 26.48  "
Marit Henriksen  (D) 35.12  « 31 Bjørn Thornquist 28.15  "
Kai Henriksen 36.10  « 32 Rune Skarning 30.20  "
Terje Rød Deltatt 33 Ingjerd Berge Johansson  (D) 31.40  "
    34 Siri Pedersen  (D) 45.52  "
16.08.2012     Jostein Ryan Deltatt
Bjørge Nesengen 20.32 min      
Kristine B.Svensen  (D) 20.45  «   01.09.2011  
Steinar Basberg 21.23  « 1 Bjørn-Tore Martinussen 19.35 min
Sturla Korsæth 21.39  « 2 Bjørnar Syverstad 20.24  "
Vidar Syverstad 22.05  « 3 Vidar Syverstad 20.54  "
Tom Sognlien 22.21  « 4 Rolf Henrik Bekkstrand 21.08  "
Raymond Westberg 22.27  « 5 Helge Rosnes 21.54  "
Jørn Minge 22.36  « 6 Raymond Westberg 22.05  "
Magne Svandal 22.55  « 7 Lars Henning Stang 22.13  "
Roy Bangor 23.07  « 8 Rune Nilsen 22.19  "
Håkon Olsen 23.11  « 9 Steinar Basberg 22.31  "
Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 24.11  « 10 Magne Svandal 23.03  "
Jostein Ryan 24.56  « 11 Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 23.55  "
Svein Bergerud 25.10  « 11 Pål Nilsen 23.55  "
Martin Minge 25.11  « 13 Arild Kirkerød 24.02  "
Dag Syversen 25.15  « 14 Mathias Olsen 24.15  "
Stian Henriksen 25.15  « 15 Svein Bergerud 24.41  "
Bjørn Åstorp 26.00  « 16 Joakim Olavesen 24.55  "
Øystein Knold 26.15  « 17 Alexander Urholmen 25.12  "
Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 26.23  « 18 Steffen Myrvin 25.45  "
Tom Wahlgren 27.01  « 19 Lars Erik Johannessen 25.46  "
Theodor Larsen 29.35  « 20 Bjørn Åstorp 25.48  "
Jarle Jørgensen 29.56  « 21 Morgan Pettersen 26.07  "
Else-Gro Østgård  (D) 29.58  « 22 Hans Rudi Aas 26.17  "
Leiv Magne Håland 30.10  « 23 Morten Urholmen 26.33  "
Tove S.Wahlgren  (D) 30.13  « 24 Benedikte Pedersen  (D) 27.05  "
Marit Henriksen  (D) 34.53  « 25 Øystein Knold 27.07  "
Mathias Olsen Deltatt 26 Bjørn Thornquist 27.37  "
Helena Åsberg  (D) Brutt 27 Tom Wahlgren 28.50  "
Tim Larsen Brutt 28 Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 29.02  "
    29 Anette Brautaset  (D) 30.06  "
23.08.2012   29 Robert Aas 30.06  "
Bjørge Nesengen 20.43 min 31 Ingjerd Berge Johansson  (D) 30.12  "
Kai Berg 20.47  « 32 Kai Henriksen 30.49  "
Frank Løwengreen 21.56  « 33 Marit Henriksen  (D) 34.51  "
Raymond Westberg 22.10  « 34 Nina Pedersen  (D) 52.10  "
Kim Jakobsen 22.12  « 35 Siri Pedersen  (D) 52.19  "
Hans Huseby 22.32  «      
Magne Svandal 22.33  «   08.09.2011  
Kyrre Auran 22.36  « 1 Kai Berg 21.10 min
Jørn Minge 22.46  « 2 Bjørge Nesengen 21.20  "
Roger Kalsøy 23.07  « 3 Kim Jacobsen 22.33  "
Svein Bergerud 23.17  « 4 Lars Henning Stang 22.34  "
Jørn Christiansen 23.51  « 5 Raymond Westberg 22.51  "
Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 23.54  « 6 Hans Huseby 23.01  "
Mathias Olsen 25.07  « 7 Jørn Erik Kristiansen 23.16  "
Bjørn Åstorp 25.08  « 8 Tom Sognlien 23.27  "
Jorunn Olsen  (D) 25.11  « 9 Svein Bergerud 23.55  "
Ole-Henrik Andersen 25.17  « 10 Pål Nilsen 24.17  "
Stian Henriksen 25.34  « 11 Alexander Urholmen 24.55 "
Kenneth Ørseng 25.40  « 12 Lars Erik Johannessen 26.08  "
Martine Løwengreen  (D) 25.46  « 13 Bjørn Åstorp 26.34  "
Emil Løwengreen 26.04  « 14 Endre Jønland 26.43  "
Øystein Knold 26.09  « 15 Hans Rudi Aas 27.06  "
Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 26.38  « 16 Morten Urholmen 27.32  "
Tom Wahlgren 27.03  « 17 Bjørn Thornquist 27.36  "
Benedikte Pedersen  (D) 27.16  « 18 Øivind Lunde 27.59  "
Thor Håkon Theodorsen 27.18  « 19 Maria Birkeli  (D) 28.38  "
Else-Gro Østgård  (D) 30.11  « 20 Robert Aas 30.19  "
Tove S.Wahlgren  (D) 30.47  « 21 Ingjerd Berge Johansson  (D) 30.28  "
Bjørn Thornquist 31.42  « 22 Kai Henriksen 30.45  "
Leiv Magne Håland 32.00  «      
Kai Henriksen 34.29  «   15.09.2011  
Marit Henriksen  (D) 34.55  « 1 Bjørnar Syverstad  20.55 min
Siri Pedersen  (D) 40.27  « 2 Kai Berg 20.57  "
Truls Berntsen Deltatt 3 Rolf Henrik Bekkstrand 21.25  "
    4 Rune Nilsen 22.08  "
30.08.2012   5 Vidar Syverstad 22.10  "
Vidar Syverstad 21.55 min 6 Lars Henning Stang 22.11  "
Steinar Basberg 22.00  « 7 Steinar Basberg 22.21  "
Tom Sognlien 23.04  « 8 Helge Rosnes 22.34  "
Bjørn Appelgren 23.32  « 9 Raymond Westberg 22.35  "
Svein Bergerud 23.37  « 10 Magne Svandal 23.20  "
Ketil Gjølstad 23.58  « 11 Svein Bergerud 23.35  "
Jørgen Kolberg 24.19  « 12 Tom Sognlien 25.51  "
Jorunn Olsen  (D) 25.09  « 13 Emilie Johansen  (D) 26.46  "
Øystein Knold 25.46  « 14 Bjørn Åstorp 27.25  "
Martin Minge 25.52  « 15 Bjørn Thornquist 27.45  "
Bjørn Åstorp 26.13  « 16 Tom Wahlgren 29.25  "
Ole Sørensen 26.36  « 17 Ingjerd Berge Johansson  (D) 29.50  "
Thor Håkon Theodorsen 26.36  « 18 Kai Henriksen 34.30  "
Mathias Olsen 27.41  «      
Tom Wahlgren 27.44  «   22.09.2011  
Elise Stordal  (D) 27.47  « 1 Eiolf Røed 19.18 min
Merete Martinsen  (D) 28.58  « 2 Rolf Henrik Bekkstrand 21.04  "
Tove S.Wahlgren  (D) 30.45  « 3 Amund Korsæth 21.10  "
Bjørn Thornquist 31.35  « 4 Bjørge Nesengen 21.22  "
Kai Henriksen 33.13  « 5 Sturla Korsæth 22.11  "
Marit Henriksen  (D) 33.57  « 6 Lars Henning Stang 22.47  "
Gry Austvik Dahl  (D) Deltatt 7 Svein Bergerud 24.16  "
    8 Helge Rosnes 24.42  "
06.09.2012   9 Tom Sognlien 24.47  "
Eiolf Røed 18.54 min 10 Magne Svandal 27.11  "
Bjørge Nesengen 20.13  « 11 Bjørn Åstorp 27.13  "
Steinar Basberg 21.13  « 12 Bjørn Thornquist 27.51  "
Vidar Syverstad 21.19  « 13 Tom Wahlgren 29.48  "
Raymond Westberg 22.50  « 14 Freddy Karlsen 30.42  "
Svein Bergerud 23.14  « 15 Kai Henriksen 34.11  "
Jørgen Kolberg 23.48  «      
Roger Kalsøy 23.57  «   29.09.2011  
Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 24.06  « 1 Eiolf Røed 18.49 min
Mathias Olsen 24.33  « 2 Bjørn-Tore Martinussen 19.54  "
Martin Minge 25.13  « 3 Kai Berg 20.37  "
Ole-Henrik Andersen 25.29  « 4 Rune Nilsen 22.22  "
Bjørn Appelgren 26.14  « 5 Sven Simonsen 22.23  "
Stian Henriksen 26.16  « 6 Malin Schavenius  (D) 22.52  "
Ingvild Ramtvedt Næsset (D) 26.31  « 7 Raymond Westberg 22.59  "
Benedikte Pedersen  (D) 26.55  « 8 Roger Kalsøy 23.04  "
Elise Stordal  (D) 27.05  « 9 Rolf Erik Halvorsen 23.09  "
Merete Martinsen  (D) 27.09  « 10 Alexander Urholmen 23.21  "
Tom Wahlgren 28.05  « 11 Tom Sognlien 23.48  "
Arne Kristian Kolberg 28.55  « 12 Morten Halvorsen 23.59  "
Bjørn Thornquist 30.44  « 13 Svein Bergerud 24.00  "
Tove S.Wahlgren  (D) 30.45  « 14 Magne Svandal 24.32  "
Hans Stordal 30.53  « 15 Terje Nyøygard 24.34  "
Marit Henriksen  (D) 33.59  « 16 Emilie Johansen  (D) 24.47  "
    17 Tom Pedersen 25.44  "
13.09.2012   18 Bjørn Åstorp 26.48  "
Rune Grandal 19.33 min 19 Hans Rudi Aas 26.51  "
Kai Berg 20.26  « 20 Bjørn Thornquist 27.25  "
Helge Rosnes 21.00  « 21 Tom Wahlgren 28.39  "
Vidar Syverstad 21.18  « 22 Robert Aas 31.39  "
Girts Linde 21.59  «      
Tom Sognlien 22.10  «   06.10.2011  
Raymond Westberg 22.10  « 1 Rolf Henrik Bekkstrand 21.07 min
Ketil Gjølstad 22.29  « 2 Helge Rosnes 22.08  "
Bjørn Appelgren 23.24  « 3 Trond Almquist 22.38  "
Svein Bergerud 24.00  « 4 Raymond Westberg 23.12  "
Terje Nyøygard 24.25  « 5 Alexander Urholmen 23.19  "
Mathias Olsen 24.37  « 6 Per Åge Halstensen 23.20  "
Emil Løwengreen 24.38  « 7 Svein Bergerud 23.36  "
Bjørn Åstorp 24.55  « 8 Tom Sognlien 24.05  "
Jorunn Olsen  (D) 25.18  « 9 Tom Pedersen 25.56  "
Steffen Myrvin 26.04  « 10 Øystein Knold 27.04  "
Stian Henriksen 26.14  « 11 Morten Urholmen 27.14  "
Merete Martinsen  (D) 27.17  « 12 Bjørn Thornquist 27.31  "
Martine Løwengreen  (D) 28.51  « 13 Hilde Buflod  (D) 27.39  "
Ole Sørensen 28.54  «   Terje Nyøygard Deltatt
Gry Austvik Dahl  (D) 29.11  «      
Tom Wahlgren 29.11  «   13.10.2011  
Tove S.Wahlgren  (D) 29.11  « 1 Helge Rosnes 21.07 min
Bjørn Thornquist 30.35  « 2 Steinar Basberg 21.43  "
Marit Henriksen  (D) 33.38  « 3 Lars Henning Stang 21.57  "
Magne Svandal 46.27  « 4 Ketil Gjølstad 22.07  "
Steinar Basberg Deltatt 5 Raymond Westberg 22.48  "
    6 Tom Sognlien 22.55  "
20.09.2012   7 Roger Kalsøy 23.27  "
Jarl Ivar Ingebrigtsen 19.17 min 8 Svein Bergerud 23.32  "
Bjørge Nesengen 20.09  « 9 Alexander Urholmen 23.53  "
Raymond Westberg 22.57  « 10 Tom Pedersen 24.36  "
Svein Bergerud 23.12  « 11 Ronny Urholmen 24.43  "
Anne Elisabeth Ramtvedt (D) 23.53  « 12 Øystein Knold 27.02  "
Tom Sognlien 23.53  « 13 Bjørn Thornquist 27.17  "
Jostein Ryan 24.23  « 14 Bjørn Åstorp 27.54  "
Terje Nyøygard 24.47  « 15 Freddy Karlsen 30.01  "
Kenneth Ørseng 25.01  « 16 Tom Wahlgren 30.02  "
Mathias Olsen 25.06  « 17 Kai Henriksen 31.47  "
Jarle Jørgensen 25.19  « 18 Kjersti Andreassen  (D) 35.47  "
Steffen Myrvin 25.26  «   Trond Almquist Deltatt
Jacob Jacobsen 25.28  «      
Jorunn Olsen  (D) 25.29  «   20.10.2011  
Øystein Knold 25.57  « 1 Kai Berg 20.54 min
Tom Wahlgren 26.48  « 2 Bjørge Nesengen 21.33  "
Merete Martinsen  (D) 26.54  « 3 Amund Korsæth 21.46  "
Gry Austvik Dahl  (D) 29.14  « 3 Sturla Korsæth 21.46  "
Bjørn Thornquist 30.30  « 5 Lars Henning Stang 21.47  "
Marit Henriksen  (D) 34.00  « 6 Steinar Basberg 22.12  "
Magne Svandal 42.24  « 7 Magne Svandal 22.25  "
    8 Raymond Westberg 22.50  "
27.09.2012   9 Vidar Syverstad 23.05  "
Kai Berg 21.18 min 10 Svein Bergerud 24.16  "
Steinar Basberg 22.03  « 11 Jostein Ryan 24.17  "
Helge Rosnes 22.41  « 12 Emilie Johansen  (D) 25.36  "
Vidar Syverstad 23.30  « 13 Roger Kalsøy 26.35  "
Raymond Westberg 24.24  « 14 Øystein Knold 26.39  "
Svein Bergerud 25.05  « 15 Benedikte Pedersen  (D) 26.51  "
Martin Minge 25.10  « 16 Sander Knold 27.07  "
Roger Kalsøy 25.29  « 17 Bjørn Thornquist 27.10  "
Kenneth Ørseng 25.30  « 18 Siri Pedersen  (D) 41.34  "
Øystein Knold 26.01  «      
Jarle Jørgensen 26.37  «   27.10.2011  
Mathias Olsen 27.07  « 1 Steinar Basberg 21.58 min
Bjørn Åstorp 27.08  « 2 Vidar Syverstad 22.45  "
Tom Wahlgren 28.12  « 3 Raymond Westberg 23.22  "
Bjørn Thornquist 30.13  « 4 Magne Svandal 23.28  "
Marit Henriksen  (D) 35.27  « 5 Tom Sognlien 24.32  "
Kjersti Andreassen  (D) 36.52  « 6 Emilie Johansen  (D) 24.52  "
    6 Kai Berg  24.52  "
04.10.2012   8 Jostein Ryan 25.20  "
Jon Pedersen 18.34 min 9 Svein Bergerud 25.56  "
Jarl Ivar Ingebrigtsen 19.48  « 10 Stian Henriksen 26.28  "
Bjørnar Syverstad 21.48  « 11 Øystein Knold 26.45  "
Pål  (Trøsken ) Nilsen 22.05  « 12 Bjørn Thornquist 27.21  "
Mick Hanning 23.36  « 13 Kai Henriksen 29.29  "
Svein Bergerud 24.04  « 14 Roger Kalsøy 30.24  "
Jon Vidar Mathisen 24.30  «      
Roger Kalsøy 24.55  «   05.11.2011 Lørdag
Tom Sognlien 25.09  « 1 Lars Henning Stang 22.27 min
Hans Rudi Aas 25.35  « 2 Magne Svandal 22.57  "
Øystein Knold 25.44  « 3 Raymond Westberg 23.46  "
Jacob W.Jacobsen 26.30  « 4 Ole Kristian Brastad 24.17  "
Bjørn Åstorp 26.31  « 5 Svein Bergerud 24.20  "
Per Klausen 26.42  « 6 Jostein Ryan 26.20  "
Jarle Jørgensen 27.22  « 7 Ingrid Brastad  (D) 27.28  "
Stian Henriksen 27.52  « 8 Roger Kalsøy 27.58  "
Elise Stordal  (D) 28.05  « 9 Freddy Karlsen 30.14  "
Bjørn Thornquist 30.23  «      
Kai Henriksen 35.08  «   12.11.2011  
Marit Henriksen  (D) 36.18  « 1 Bjørge Nesengen 21.18 min
Magne Svandal 37.35  « 2 Lars Henning Stang 21.44  "
Anita Warenius  (D) Deltatt 3 Magne Svandal 21.47  "
    4 Steffen Gangestad 21.50  "
11.10.2012   5 Steinar Basberg 28.00  "
Tom Sognlien 23.24 min 6 Tom Sognlien 28.40  "
Roger Kalsøy 23.28  « 7 Freddy Karlsen 28.48  "
Svein Bergerud 23.33  « 8 Svein Bergerud 28.52  "
Bjørn Åstorp 25.51  « 9 Kai Henriksen 30.42  "
Martin Minge 25.57  «      
Øystein Knold 26.32  «   19.11.2011  
Mathias Olsen 26.56  « 1 Bjørge Nesengen 21.16 min
Elise Stordal  (D) 28.05  « 2 Lars Henning Stang 21.52  "
Jarle Jørgensen 28.37  « 3 Jon Bjerholt 21.53  "
Magne Svandal 28.45  « 4 Magne Svandal 22.21  "
Tom Wahlgren 29.10  « 5 Raymond Westberg 23.11  "
Bjørn Thornquist 29.31  « 6 Svein Bergerud 25.25  "
Hans Stordal 32.45  « 7 Emilie Johansen  (D) 26.23  "
Marit Henriksen  (D) 34.42  « 7 Kai Berg 26.23  "
    9 Roger Kalsøy 29.23  "
18.10.2012   10 Tom Wahlgren 29.56  "
Svein Bergerud 24.56 min 11 Kai Henriksen 34.33  "
Tom Sognlien 25.26  «      
Magne Svandal 25.53  «   26.11.2011  
Martin Minge 25.59  « 1 Lars Henning Stang 21.57 min
Jarle Jørgensen 26.14  « 2 Helge Rosnes 22.07  "
Øystein Knold 26.37  « 3 Magne Svandal 23.18  "
Bjørn Thornquist 30.49  « 4 Raymond Westberg 23.29  "
Kai Henriksen 37.25  « 5 Sven Simonsen 24.03  "
Marit Henriksen  (D) Deltatt 6 Roger Kalsøy 26.57  "
    6 Svein Bergerud 26.57  "
25.10.2012   8 Jostein Ryan 27.42  "
Steinar Basberg 22.05 min 9 Tom Wahlgren 29.06  "
Kai Berg 22.31  « 10 Kai Henriksen 29.20  "
Jørn Minge 23.34  «   Per Prøitz Deltatt
Raymond Westberg 23.56  «      
Svein Bergerud 24.02  «   03.12.2011  
Tom Sognlien 24.13  « 1 Magnus Oliversen 22.12 min
Magne Svandal 25.14  « 2 Daniel Oliversen 22.51  "
Martin Minge 25.27  « 3 Raymond Westberg 23.37  "
Iver Nyøygard Dilling 26.14  « 4 Magne Svandal 24.07  "
Roger Kalsøy 26.15  « 5 Lars Henning Stang 24.14  "
Terje Nyøygard 26.18  « 6 Roger Kalsøy 24.16  "
Jarle Jørgensen 26.39  « 7 Svein Bergerud 24.51  "
Øystein Knold 27.59  « 8 Tom Sognlien 25.00  "
Bjørn Thornquist 29.23  « 9 Jostein Ryan 29.14  "
Kai Henriksen 34.01  « 10 Freddy Karlsen 30.49  "
Marit Henriksen  (D) 35.58  «      
      10.12.2011  
03.11.2012 Lørdag   ( Juleløpet )  
Jon Pedersen 19.26 min 1 Bjørnar Syverstad 21.38 min
Steinar Basberg 22.49  « 2 Kai Berg 21.56  "
Bjørnar Syverstad 23.40  « 3 Helge Rosnes 22.58  "
Svein Bergerud 24.49  « 4 Steinar Basberg 23.46  "
Roger Kalsøy 26.05  « 5 Lars Henning Stang 24.06  "
Magne Svandal 26.21  « 6 Raymond Westberg 24.59  "
Jarle Jørgensen 26.34  « 7 Roger Kalsøy 25.06  "
    8 Magne Svandal 25.20  "
10.11.2012   9 Ole Kristian Brastad 25.24  "
Bjørn-Tore Martinussen 20.12 min 9 Tom Sognlien 25.24  "
Lars Henning Stang 23.32  « 11 Svein Bergerud 25.31  "
Raymond Westberg 23.40  « 12 Emilie Johansen  (D) 27.53  "
Svein Bergerud 24.07  « 12 Jon Kalnes 27.53  "
Roger Kalsøy 25.12  « 14 Øystein Knold 28.14  "
Magne Svandal 26.42  « 15 Jostein Ryan 28.39  "
Jørgen Kolberg 27.27  « 16 Ingrid Brastad  (D) 28.53  "
Kai Henriksen 33.07  « 17 Freddy Karlsen 30.26  "
Tom Sognlien 33.08  « 18 Tom Wahlgren 30.46  "
Marit Henriksen Deltatt 19 Eivind Andreassen 31.28  "
    19 Lene Juelsen  (D) 31.28  "
 17.11.2012   21 Tobias Karlsen 34.40  "
Per Morten Ellingsen 20.28 min      
Stian Lindberg Matisen 21.04  «   Antall startende / løp  
Thomas Andresen 22.31  «   2011: 804 / 35  
Raymond Westberg 23.25  «      
Lars Henning Stang 23.50  «   Topp 10 - 2011  
Tom Sognlien 24.20  « 1 12.05: Jon Pedersen 16.54 min
Svein Bergerud 24.22  « 2 23.06: Jon Pedersen 17.38  "
Roger Kalsøy 24.57  « 3 29.09: Eiolf Røed 18.49  "
Per Prøitz 28.53  « 4 18.08: Eiolf Røed 18.55  "
Tom Wahlgren 28.56  « 5 16.06: Eirik Berget 19.00  "
Bjørn Thornquist 29.30  « 6 02.06: Eirik Berget 19.05  "
Kai Henriksen 34.38  « 7 12.05: Magnus Oliversen 19.07  "
    8 02.06: Bjørn-T.Martinussen 19.14  "
24.11.2012   9 04.08: Eiolf Røed 19.15  "
Helge Rosnes 23.13 min 10 11.08: Bjørnar Syverstad 19.18  "
Raymond Westberg 24.23  « 10 22.09: Eiolf Røed 19.18  "
Knut Viggo Frøysaa 24.35  «      
Magne Svandal 25.30  «   Flest seiere - 2011  
Svein Bergerud 26.27  «   Bjørnar Syverstad:  7  
Bjørn Ketil Hansen 27.31  «      
Bjørn Thornquist 31.22  «      
Kai Henriksen 34.32  «      
         
01.12.2012        
Bjørge Nesengen 21.21 min      
Lars Henning Stang 22.50  «      
Raymond Westberg 23.19  «      
Tom Sognlien 23.48  «      
Magne Svandal 24.04  «      
Svein Bergerud 24.07  «      
Jostein Ryan 24.22  «      
Jarle Jørgensen 26.22  «      
Øystein Knold 27.45  «      
Tom Wahlgren 29.05  «      
Tove S.Wahlgren 30.53  «      
Kai Henriksen 32.17  «      
         
08.12.2012        
(Juleløpet)        
Kai Berg 21.30 min      
Bjørge Nesengen 21.38  «      
Steinar Basberg 22.44  «      
Lars Henning Stang 24.06  «      
Magne Svandal 24.20  «      
Roger Kalsøy 24.45  «      
Svein Bergerud 24.51  «      
Jørgen Kolberg 26.25  «      
Bjørn Ketil Hansen 26.32  «      
Emilie Berg 27.11  «      
Tobias Karlsen 28.53  «      
Tom Wahlgren 29.08  «      
Freddy Karlsen 30.21  «      
Kai Henriksen 32.04  «      
Tove S.Wahlgren 32.04  «      
         
Antall startende / løp        
2012: 852 / 37        
         
Topp 10 - 2012        
04.10: Jon Pedersen 18.34 min      
06.09: Eiolf Røed 18.54  "      
28.06: Eirik Berget 19.03  "      
28.06: Henrik Lippert 19.03  "      
19.07: Håvard Berget 19.03  "      
09.08: Jarl Ivar Ingebrigtsen 19.17  "      
20.09: Jarl Ivar Ingebrigtsen 19.17  "      
12.04: Eiolf Røed 19.19  "      
07.06: Lasse Lieberknecht 19.21  "      
03.11: Jon Pedersen 19.26  "      
         
Flest seiere - 2012        
Eirik Berget:  5